Θέση Πρώτου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α14(ii): €41.810, 43.611, 45,412, 47,213, 49,014, 50,815, 52.616, 54.417, 56.218, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που
εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
I. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Βοηθά τον Επίτροπο Διοικήσεως στην οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των υπηρεσιών του Γραφείου του με στόχο την εύρυθμη Λειτουργία του.
(β) Ενασκεί εκ μέρους του Επιτρόπου οποιαδήποτε από τις εξουσίες του, όπως προβλέπεται από το Νόμο.
(γ) Προΐσταται ενός ή περισσότερων θεματικών κύκλων αρμοδιοτήτων του Γραφείου και ασκεί συντονισμό των δραστηριοτήτων του.
(δ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημοσία Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνιολογία, Ευρωπαϊκές Σπουδές.
(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σχετική με το χειρισμό ή τη διερεύνηση καταγγελιών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή τον έλεγχο της διοίκησης και/ή άσκηση της δικηγορίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικό καθήκοντα που να περιλαμβάνουν
προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών,
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία,
(5) Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της δέσης, πέραν της δεκαετούς απαιτουμένης στην παρ.(2) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημείωση:
Υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, μπορούν να είναι υποψήφιοι έστω και αν δεν κατέχουν τα απαιτούμενα τιροσόντα που αναφέρονται στην παρ. (1) πιο πάνω, νοουμένου ότι κατά την πιο πάνω ημερομηνία κατείχαν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στις Κοινωνικές Επιστήμες ή στην Ψυχολογία ή στη Φιλοσοφία ή στις Δημόσιες Σχέσεις, όπως προνοούσε το Σχέδιο Υπηρεσίας με βάση το οποίο διορίστηκαν.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νοείται ότι σύμφωνα με ιην επιφύλαξη ίου άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009 «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα’ ή
(β) τιάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».
6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 6 Ιουνίου 2011. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

diorismos.gr

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: