Ευκαιρίες σε οκτώ χώρες για καριέρα σε λογιστικά γραφεία

Σαράντα πέντε λογιστές ζητούνται σε οχτώ χώρες της Γηραιάς Ηπείρου μέσω πλήθους υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των συγκεκριμένων θέσεων:

ΒΕΛΓΙΟ

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Antwerpen

Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: Anke Van Oosterhout USG Financial Forces F&A
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
e-mail: antwerpen@usgfinancialforces.be

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Antwerpen
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: Katrin Broes USG Financial Forces F&A
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Katrin Broes, τηλ. +32 (0)32329650
e-mail: antwerpen@usgfinancialforces.be

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Enghien
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: Start People Enghien
Αιτήσεις: άμεσα, τηλεφωνική επικοινωνία με εργοδότη
Πληροφορίες: τηλ. +32 23955068, φαξ. +32 23954661

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Gent
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: AGO Jobs HR
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: B. Van Moerkercke, τηλ. +32 92235250
e-mail: gent.office@ago.jobs

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Vilvoorde
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: Adecco
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Katrien Brusselaers, τηλ. +32 22548510, φαξ. +32 22548511
e-mail: vilvoorde.131@adecco.be

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Blackrock
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: Nova Partners
Αιτήσεις: μέχρι 06/06/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: τηλ. +353 876895857 και +353 214374840
e-mail: noreen@mynovapartner.ienoreen@positivecareeroptions.ie

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Co Wicklow
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: Festina Lente Enterprises
Αιτήσεις: μέχρι 09/06/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: τηλ. +353 863549755 και +353 12720704
e-mail: jillcarey@festinalente.ie

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Dublin
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: Rittweger & Associates
Αιτήσεις: μέχρι 06/06/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: τηλ. +353 18451200, φαξ. +353 16854288
e-mail: lulu@rittwegerassociates.ie

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Blackrock
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: OFM Solutions
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Ciaran Walsh, τηλ. +353 12755930, φαξ. +353 12755933
e-mail: ciaran.walsh@ofmsolutions.cominfo@ofmsolutions.com

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Letterkenny
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών
Εργοδότης: Pramerica Systems Ireland Ltd
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Brian Κelly, τηλ. +353 749167600, φαξ. +353 749102635
e-mail: Brian.kelly@pramerica.ie

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Berlin-Mitte
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Εργοδότης: REGIO Personalagentur
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Manuel Plaschke, τηλ. +49 3020659496, φαξ. +49 3020659370
e-mail: manuel.plaeschke@regio-personalagentur.de
Ιστότοπος: www.regio-personalagentur.de

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Erfurt
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Εργοδότης: Regio-Personalagentur
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Maria Wache, τηλ. +49 3612171301, φαξ. +49 3612171302
e-mail: maria.wache@regio-personalagentur.de
Ιστότοπος: www.regio-personalagentur.de

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Marktschellenberg
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Εργοδότης: Stadler Personalmanagement
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Michael Wirth, τηλ. +49 86190953070, φαξ. +49 861909530730
e-mail: m.wirth@stadler-personal.de

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Hamburg
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Εργοδότης: Agenza Personal
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: τηλ. +49 403551230, φαξ. +49 4035512345
e-mail: kontakt@agenza.de

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Dusseldorf
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών και αγγλικών
Εργοδότης: Agentur fur Arbeit Dusseldorf
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Petra Masurat, τηλ. +49 2116921001, φαξ. +49 2116924101666
e-mail: duesseldorf.425-arbeitgeber-service@arbeitsagentur.de

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Oberhausen, Rheinland
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Εργοδότης: ValuePersonal Klaus Geenen private Arbeitsvermittlung
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Jasmin Platzek, τηλ. +49 2083885214, φαξ. +49 2083885215
e-mail: bottrop@valuetv.de
Ιστότοπος: www.valuetv.de

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Munchen
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών
Εργοδότης: TriaSoft GmbH
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Regula Burkhalter, τηλ. +49 898941670, φαξ. +49 8989416790
e-mail: jobs@triasoft.de
Κωδικός θέσης: 10130-Buch-ENG

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Jena
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Εργοδότης: JobStore Personalmanagement & Private Arbeitsvermittlung
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Wolfgang Gruneberg, Frau Dana Lemke, τηλ. +49 3641231747, φαξ. +49 3641309747
e-mail: jena@jobstore-arbeitsvermittlung.de

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Frankfurt am Main
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Εργοδότης: Personal Direkt Management GmbH
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Jessica Lietz, τηλ. +49 69928858915, φαξ. +49 69928858920
e-mail: lietz@personal-direkt.de
Ιστότοπος: www.personal-direkt.de

ΑΥΣΤΡΙΑ

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Traunviertel
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Εργοδότης: ALPHA personal resources
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Klaudia Anzengruber, τηλ. +43 732997044
e-mail: k.anzengruber@alpha-personal.com

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Graz
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Mag. Cornelia Traschwandtner
e-mail: cornelia.traschwandtner@secretary-plus.at

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Innviertel
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών
Εργοδότης: Deschberger Karl GmbH & Co KG
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: τηλ. +43 77112264
e-mail: anna@deschberger-landtechnik.at

Eνα κλικ στον Regio για τη Γερμανία
Δεκάδες θέσεις για λογιστές και οικονομικούς ελεγκτές είναι επί του παρόντος ανοικτές στη Γερμανία. Πολλές από τις εν λόγω ευκαιρίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της υπηρεσίας εύρεσης προσωπικού Regio Personalagentur. Προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον ιστοχώρο www.regio-personalagentur.deκαι εν συνεχεία να κάνουν κλικ πάνω στις επιλογές: «Stellenangebote» και «Rechnungswesen & Controlling».

Λογιστές σε γαλλικές πόλεις

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Provence-Alpes-Cote D’Azur
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Euro Concept Interim
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Imbert Nadege
e-mail: gaellemarca.eci@orange.fr

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Provence-Alpes-Cote D’Azur
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Familles Rurales
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Fonfrede Audrey
e-mail: audrey.fonfrede@famillesrurales.org

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Provence-alpes-cote D’azur
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Synergie
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Saltzmann Aurelie
e-mail: aubagne@synergie.fr

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Aquitaine
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: IDRC
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Dupont Isabelle
e-mail: idrc-recrutement@orange.fr

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Ile de France
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Groupe Sully SA
Αιτήσεις: άμεσα, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Mme Doussot
e-mail: contact@groupe-sully.fr

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Ile de France
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Job Center
Αιτήσεις: μέχρι 08/06/2011, τηλεφωνική επικοινωνία με εργοδότη
Πληροφορίες: Mle Bahidja, τηλ. +33 160114299

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Ile de France
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Laurence Deschamps Conseil
Αιτήσεις: μέχρι 20/05/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Deschamps Laurence
e-mail: contact@ldconseil.net

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Reunion
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Cabinet d’ Expertise Christophe Pigeon
Αιτήσεις: μέχρι 18/05/2011, τηλεφωνική επικοινωνία με εργοδότη
Πληροφορίες: Pigeon Mercantil, τηλ. +33 692867106

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Centre
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: BCA Expertise Comptable
Αιτήσεις: μέχρι 14/06/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Mle Allouin
e-mail: frederique.allouin@bca-expertise-comptable.fr

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Pays de la Loire
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Groupe Y Conseil
Αιτήσεις: μέχρι 15/06/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Trichet Julien
e-mail: recrute@groupey.fr

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Basse-Normandie
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Clemajob.fr
Αιτήσεις: μέχρι 15/06/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: M. Bruchier
e-mail: e.recrutement-02@clemajob.fr

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Pays de la Loire
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Page Personnel
Αιτήσεις: μέχρι 24/05/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Celia Clavreul
e-mail: celiaclavreul@pagepersonnel.fr

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Centre
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Fiducial Staffing
Αιτήσεις: μέχρι 31/05/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Nathalie Angeneau
e-mail: contact.angers.recrutement@fiducial.fr

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Picardie
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Seroc
Αιτήσεις: μέχρι 31/05/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Bernard Jimmy
e-mail: j.bernard@seroc.com

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Aquitaine
Προϋποθέσεις: ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γαλλικών
Εργοδότης: Transicia
Αιτήσεις: μέχρι 25/05/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη.
Πληροφορίες: Mme Lecante. e-mail: contact.gradignan@transicia.fr
Ιστότοπος: www.transicia.fr

Ιστότοποι για λογιστές στη Βρετανία
Απαραίτητο εργαλείο για όποιον ενδιαφέρεται να βρει δουλειά ως λογιστής στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν οι εξειδικευμένοι ιστότοποι οι οποίοι συγκεντρώνουν στις σελίδες τους επικαιροποιημένες και καλά κατηγοριοποιημένες (ανά περιφέρεια, ανά ημερομηνία κ.ά.) όλες τις σχετικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Επισκεπτόμενος τους εν λόγω ιστοχώρους, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει συγκεντρωμένες όλες τις υπάρχουσες προκηρύξεις, συνοδευόμενες από τις απαραίτητες πληροφορίες (δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας εργοδότη, τρόπος υποβολής αιτήσεων κ.ά.). Για του λόγου το αληθές, αρκεί μια επίσκεψη στις ιστοσελίδες: www.accountant-careers.co.uk,www.accountancyagejobs.comwww.gaapweb.comwww.accjobs.comwww.jobsfinancial.com,www.accountingjobs.co.ukwww.top-financialjobs.co.ukwww.cityjobs.comwww.canarywharfjobs.com,www.efinancialcareers.co.ukκαι www.aat-jobs.co.uk.

Λογιστής στη Σουηδία
Οικονομικός Ελεγκτής (Business and Cost controller) ζητείται από την εταιρεία Schneider Electric. Τόπος διορισμού είναι η πόλη Nykoping (ωστόσο, η θέση ενδέχεται να μεταφερθεί στη Στοκχόλμη στο κοντινό μέλλον). Οι αιτούντες οφείλουν να είναι απόφοιτοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σχετική με τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται και να ομιλούν άπταιστα την αγγλική γλώσσα. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 29η Μαΐου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. +46 155265400, φαξ. +46 155214286, e-mail:info@se.schneider-electric.com, Ιστότοπος: www.schneider-electric.se. Κωδικός θέσης: 42990.

Θέσεις στην Ιταλία

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Bolzano-Bozen
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις ιταλικών και γερμανικών
Εργοδότης: Mader GmbH
Αιτήσεις: μέχρι 09/06/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Andreas Hofer, τηλ. +39 (0)472979514, φαξ. +39 (0)472979512
e-mail: job@mader.bz.it

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Bolzano-Bozen
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις ιταλικών και γερμανικών
Εργοδότης: Personal des DR. Georg Loesch & CO. KG
Αιτήσεις: μέχρι 30/05/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Hannes Zischg, τηλ. +39 (0)471056789
e-mail: zischg@personal-consulting.com

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Bolzano-Bozen
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις ιταλικών, γερμανικών και αγγλικών
Εργοδότης: MODUS GmbH
Αιτήσεις: μέχρι 06/06/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Aichner Johann, +39 (0)473278259, φαξ. +39 (0)473278266
e-mail: aichner@modus.bz.it

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Bolzano-Bozen
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών και ιταλικών
Εργοδότης: Lustik & Hofer – Steuerberater und Wirtschaftsprufer
Αιτήσεις: μέχρι 19/05/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Armin Lustik, τηλ. +39 (0)473491919
e-mail: lustik.armin@lhsteuerberatung.it

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Bolzano-Bozen
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών και ιταλικών
Εργοδότης: Leitz Italia
Αιτήσεις: επιστολή και βιογραφικό στον εργοδότη
Πληροφορίες: Judith Flarer.
e-mail: jflarer@leitz.org

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Bolzano-Bozen
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών, ιταλικών και αγγλικών
Εργοδότης: Roedl & Partner
Αιτήσεις: μέχρι 31/05/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Thomas Giuliani, τηλ. +39 (0)4711943200, φαξ. +39 (0)4711943220
e-mail: job-bz@roedl.it
Κωδικός θέσης: BH11 fur Buchhalter/in

Θέση: Λογιστής
Περιφέρεια: Bolzano-Bozen
Προϋποθέσεις: ανώτερη τεχνική εκπαίδευση, εργασιακή πείρα, γνώσεις γερμανικών και ιταλικών
Εργοδότης: I.C.iT GmbH
Αιτήσεις: μέχρι 31/05/2011, επιστολή και βιογραφικό σημείωμα στον εργοδότη
Πληροφορίες: Christian Gamper, τηλ. +39 (0)4711955200.
e-mail: c.gamper@i-c-it.net

Γιώργος Σκαφιδάς

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: