Θέσεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών στο τμήμα Φυσικοθεραπείας

Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην υπ’ αρ. 11/27-5-2011συνεδρίασή του και μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της ΣΕΥΠ/ΑΤΕΙΘ προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τις παρακάτω θέσεις Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με γνωστικό αντικείμενο
1.Ψυχολογία (για τη διδασκαλία του μαθήματος Ψυχολογία Θεωρία μέχρι 4ωρ/εβδ.)
2.Κλινική Φυσιολογία του ανθρώπου (για τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσιολογία Θεωρία μέχρι 14ωρ/εβ βδ.)
3.Ορθοπεδικοί (για τη διδασκαλία του μαθήματος Ορθοπεδικοί θεωρία 2ωρ/εβδ. του παλιού προγράμματος σπουδών)
4. Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας (για τη διδασκαλία του μαθήματος Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας θεωρία 2ωρ/εβδ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Με ειδικότητα

1.Κλινική Φυσιολογία τον ανθρώπου (για τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσιολογία εργαστήριο μέχρι 20ωρ/εβδ.)
2.Εργαστηριακός Συνεργάτης με εξειδίκευση στην Υγιεινή Επιδημιολογία για το μάθημα στην Υγιεινή Επιδημιολογία Θεωρία 2ωρ/εβδ.
3.Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας (για τη διδασκαλία του μαθήματος Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας θεωρία 2ωρ/ε3δ)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  Με ειδικότητα Φυσιοθεραπευτή

1.Με εξειδίκευση στη Φυσιοθεραπευτική πρόληψη και αποκατάσταση δυσλειτουργιών και παθήσεων του Αναπνευστικού Συστήματος για το μάθημα Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία εργαστήριο μέχρι 10ωρ/εβδ.
2 Με εξειδίκευση στην Κλινική Φυσικοθεραπεία του Αναπνευστικού Συστήματος για το μάθημα Κλινική Άσκηση I εργαστήριο μέχρι 32 ωρ/εβδ.
3.Με εξειδίκευση στη Φυσιοθεραπευτική πρόληψη και αποκατάσταση των δυσλειτουργιών, κακώσεων και παθήσεων του Κυκλοφορικού Συστήματος για το μάθημα Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις Κακώσεις Κυκλοφορικού Συστήματος εργαστήριο μέχρι 10ωρ/εβδ.
4.Με εξειδίκευση στην Κλινική Φυσικοθεραπεία του Κυκλοφορικού Συστήματος για το μάθημα Κλινική Άσκηση II εργαστήριο μέχρι 32ωρ/εβδ.
5.Με εξειδίκευση στη Φυσιοθεραπευτική πρόληψη και αποκατάσταση των δυσλειτουργιών, κακώσεων και παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος για το μάθημα Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις Κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος εργαστήριο μέχρι 10ωρ/εβδ.
6.Με εξειδίκευση στη μελέτη και εφαρμογή Προσθετικών – Ορθοτικών βοηθημάτων στη Φυσικοθεραπεία για το μάθημα Προσθετική-Ορθοτική εργαστήριο μέχρι 4ωρ/εβδ.
7.Με εξειδίκευση στη Φυσικοθεραπεία στη Χειρουργική, στη Μαιευτική, στη Γυναικολογία και στην Ουρολογία για το μάθημα Φυσικοθεραπεία στη Χειρουργική-Μαιευτική-Γυναικολογία-Ουρολογία Εργαστήριο μέχρι 4ωρ/εβδ.
8.Με εξειδίκευση στη Φυσιοθεραπευτική πρόληψη και αποκατάσταση σε άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας για το μάθημα Φυσικοθεραπεία στη Γηριατρική Εργαστήριο μέχρι 6ωρ/εβδ.
9.Με εξειδίκευση στην Κλινική φυσικοθεραπεία του Μυοσκελετικού συστήματος για το μάθημα Κλινική Άσκηση III εργαστήριο μέχρι 42 ωρ/εβδ.
10 Με εξειδίκευση στη Νευρολογική φυσικοθεραπεία για το μάθημα Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις Κακώσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος εργαστήριο μέχρι 12ωρ/εβδ.
11.Με εξειδίκευση στις παθήσεις, κακώσεις δυσλειτουργίες του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος για το μάθημα Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις Κακώσεις του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος εργαστήριο μέχρι 12ωρ/εβδ.
12.Με εξειδίκευση στη Μεθοδολογία της Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία για το μάθημα Μεθοδολογία Ερευνάς εργαστήριο μέχρι 8ωρ/εβδ.
13.Με εξειδίκευση στη Φυσικοθεραπεία του Νευρικού Συστήματος για το μάθημα Κλινική Άσκηση IV εργαστήριο μέχρι 72 ωρ/εβδ
14.Με εξειδίκευση στην Εργονομία για το μάθημα Προληπτική Φυσικοθεραπεία – Εργονομία εργαστήριο μέχρι 6ωρ/εβδ.
15.Με εξειδίκευση στη Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό και στα Σπορ για το μάθημα Φυσικοθεραπεία στην Αθλητιατρική εργαστήριο μέχρι 12ωρ/εβδ.
16.Με εξειδίκευση στη Φυσιοθεραπευτική προσέγγιση σε άτομα με αναπηρίες για το μάθημα Ειδική Φυσική Αγωγή εργαστήριο μέχρι 8ωρ/εβδ.
17.Με εξειδίκευση στη Φυσικοθεραπεία σε νεογνά, βρέφη, νήπια για το μάθημα Φυσικοθεραπεία στην Παιδιατρική εργαστήριο μέχρι 4ωρ/εβδ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Εργαστηριακοί Συνεργάτες με ειδικότητα Φυσιοθεραπευτή

1.Με εξειδίκευση στην Ανάλυση της Ανθρώπινης Στάσης και Κίνησης για το μάθημα Ανθρώπινη Στάση Κίνηση εργαστήριο, μέχρι 12 ωρ/εβδ.
2.Με εξειδίκευση στην Κλινική Εμβιομηχανική Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης και στην κινησιολογική ανάλυση παθολογικών και τραυματικών καταστάσεων για το μάθημα Κινησιολογία εργαστήριο, μέχρι 10ωρ/εβδ.
3.Με εξειδίκευση στην Εφαρμογή Θεραπευτικών Τεχνικών Κινητοποίησης σε τραυματικές και παθολογικές καταστάσεις για το μάθημα Κινησιοθεραπεία εργαστήριο, μέχρι 18ωρ/εβδ και για το μάθημα Κινησιοθεραπεία θεωρία, μέχρι 4ωρ/εβδ.
4.Με εξειδίκευση στη γνώση, χρήση και εφαρμογή μέσων και συσκευών ηλεκτροθεραπείας σε τραυματικές και παθολογικές καταστάσεις με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπευτική αποκατάσταση για το μάθημα Ηλεκτροθεραπεία εργαστήριο, μέχρι 12 ωρ/εβδ.
5.Με εξειδίκευση στην Εμβιομηχανική για το μάθημα Βιολογική Μηχανική εργαστήριο μέχρι 6ωρ/εβδ.
6.Με εξειδίκευση στις Τεχνικές της Θεραπευτικής Μάλαξης για το μάθημα Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης εργαστήριο, μέχρι 10ωρ/εβδ.
7.Με εξειδίκευση στις Φυσιοθεραπευτικές Τεχνικές Κινητοποίησης Αρθρώσεων και Μαλακών Μορίων (χειροθεραπεία) για το μάθημα Τεχνικές Κινητοποίησης Μαλακών Μορίων εργαστήριο μέχρι 8ωρ/εβδ.
8.Με εξειδίκευση στις Τεχνικές Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης για το μάθημα Τεχνικές Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης εργαστήριο μέχρι 10ωρ/εβδ.
9.Με εξειδίκευση στις Εφαρμογές φυσικών μέσων και συσκευών Υδροθεραπείας σε τραυματικές και παθολογικές καταστάσεις με σκοπό τη θεραπευτική αποκατάσταση για το μάθημα Υδροθεραπεία εργαστήριο μέχρι 12ωρ/εβδ.
10.Με εξειδίκευση στις Α’ Βοήθειες για το μάθημα Α’ Βοήθειες εργαστήριο μέχρι 4ωρ/εβδ.
11.Με εξειδίκευση στην εργομετρία- εργοφυσιολογία για το μάθημα Εργομετρία στη Φυσικοθεραπεία Θεωρία 2 ωρ/εβδ.

Τα ελάχιστα προσόντα των επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων αναφέρονται στο άρθρο 57 Ν. 2431/96 (ΦΕΚ124/17-6-1996 τ.Α’) σε αντικατάσταση του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16του Ν. 2454/97 (ΦΕΚ 7/30-1-1997τεύχος Α’) το άρθρο 1 του Ν.2621/98 και το άρθρο 4 του Ν.2916/2001.Οι συμβάσεις των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων, βάσει των διατάξεων του Ν.2916/2001 μπορούν να διαρκούν μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορούν να ανανεώνονται μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Εργαστηριακού Συνεργάτη για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά της βαθμίδας του Καθηγητή Εφαρμογών. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα ανατεθεί η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης βαθμίδας. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του θα είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. ή των μελών Ε.ΔΙ.Π, κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική. Τα δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό πλαστικό φάκελο με έλασμα, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στη γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από τη γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο τηλέφωνο: 2310 791-165.

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: