Archive for category Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ σε όλη την Ελλάδα

ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας, σε ωρομίσθιο
εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3
παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το Σχολικό Έτος 2011-2012,
καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ή να
αποστείλουν από 23/5/2011 έως και 6/6/2011 από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αίτηση με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-
2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όποιες από τις
παρακάτω ΕΠΑ.Σ του Οργανισμού επιθυμούν, του ίδιου Νομού, προκειμένου να
αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
προσωπικού για το Σχολικό έτος 2011-2012.
Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2011-2012 και θα αφορούν
κάθε μία από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ.
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3518/2006 ο Ο.Α.Ε.Δ. για την
κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών του μονάδων σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό,
μπορεί να προσλαμβάνει εκτός των ωρομισθίων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
Ν.2336/1995 ( ΦΕΚ 189 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.2643/1998 και
προσωρινούς αναπληρωτές από τους ίδιους πίνακες, που θα καταρτίζονται για το σκοπό
αυτόν. Παρέχεται η δυνατότητα στον/ην υποψήφιο/α,να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί
για την ίδια ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ίδιου Νομού.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α, για τα σχολεία των
Νομών που υπάγονται στην:
1. Περ/κή Δ/νση Αττικής & Νήσων: Στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, υπόψη
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής
Δ/νσης Αττικής & Νήσων, Δ/νση : Δ. Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56,
τηλ. 210/9989696, 9989701, 9989703.
2. Περ/κή Δ/νση Πελοποννήσου: Στην ΕΠΑ. Σ Μαθητείας Πάτρας, υπόψη
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής
Δ/σης Πελοποννήσου, Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών, Ρίο Τ.Κ. 26000, τηλ. 2610– 966902-8.
3. Περ/κή Δ/νση Κρήτ ης: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής
Δ/νσης Κρήτης, Δ/νση : Γιόφυρο, Τ.Κ. 71110, τηλ. 2810-250444, 317770.
1
ΑΔΑ: 4ΑΘΘ4691Ω2-28
4. Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καρδίτσας, υπόψη
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής
Δ/νσης Θεσσαλίας, Δ/νση : Τέρμα οδού Τρικάλων, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410-71560-1.
5. Περ/κή Δ/νση Ηπείρου: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ιωαννίνων, υπόψη
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής
Δ/νσης Ηπείρου, Δ/νση : 3ο χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45000, τηλ. 26510-40858.
6. Περ/κή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
Καβάλας, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δ/νση : Περιγιάλι
Καβάλας, Τ.Κ. 65110, τηλ. 2510 – 228834, 231169.
7. Περ/κή Δ/νση Μακεδονίας: Στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ωραιοκάστρου, υπόψη
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής
Δ/νσης Μακεδονίας, Δ/νση: Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310-696216, 696212.
Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier από
τον/την υποψήφιο/α.
Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 6622/383/2010(ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010)
Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα πρόσθετα
δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις παρακάτω ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και
στο site του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr

Δείτε όλες τις ειδικότητες εδώ:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%91%CE%98%CE%984691%CE%A92-28

Advertisements

Σχολιάστε

4 θέσεις επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης – Δήμος Λευκάδας

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση
ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να
έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των
αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Αγ. Αθανασίου 4, 302 00
Μεσολόγγι, υπ’ όψιν κας Πλυταριά Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654) εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης
στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (23-05-2011 έως και 27-05-2011)

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98%CE%93-3%CE%A6

Σχολιάστε

5 θέσεις επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης – Αττική

με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε
αυτ οπροσώ πω ς, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
τ αχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα
δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Β΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα
11741, υπόψιν κ. Αρμακόλλα Γεωργίου ή κ. Τσοπέη Κυριακής (Τηλ. Επικοινωνίας
210.3240563, 210.3213122, 210.3216700) εντ ός προθεσμίας (5) εργ άσιμω ν ημερώ ν,
που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΤ (http://www.yppo.gr) και
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
( από 23.5.2011 έω ς 27.5.2011 ).

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98%CE%93-%CE%A0%CE%93

Σχολιάστε

2 Ειδικευμένοι εργάτες στο Ν. Αττικής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε
αυτ οπροσώ πω ς, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
τ αχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα
Α/Α ΕΙΔ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργ άτ ες Ανασκαφ ής 2 Κουβαράς Αττικής
ΑΔΑ: 4ΑΘΘΓ-Ε4
3
δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Β΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα
11741, υπόψιν κ. Αρμακόλλα Γεωργίου ή κ. Τσοπέη Κυριακής (Τηλ. Επικοινωνίας
210.3240563, 210.3213122, 210.3216700) εντ ός προθεσμίας (5) εργ άσιμω ν ημερώ ν,
που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΤ (http://www.yppo.gr) και
της ανάρτησης της ανακοίνωση

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98%CE%93-%CE%954

Σχολιάστε

5 Θέσεις στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%934

Σχολιάστε

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης στο Ν.Αιτωλοακαρνανίας

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε
αυτ οπροσώ πω ς, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά (σε περίπτ ω ση τ αχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τ α
συνημμένα δικαιολογ ητ ικά θα πρέπει να έχουν πρω τ οκολληθεί στην
Υπηρεσία έω ς τ ην ημερομηνία λήξης υποβολής τ ω ν αιτ ήσεω ν), στα γραφεία της
υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αρχοντικό Τζαβέλα Κάστρο Ναυπάκτου Τ.Κ. 30300
υπόψ ιν κ. Όλγ ας Μαλλά (τ ηλ. επικοινω νίας: 2634027240) εντός προθεσμίας
πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο
διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)
ΑΔΑ: 4ΑΘΘΓ-ΤΦ
και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από23-05-2011έω ς 27-05-2011)

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98%CE%93-%CE%A4%CE%A6

Σχολιάστε

1 Αρχαιολόγος σε Κω – Ρόδο

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα
συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην
Τπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της
υπηρεσίας στην διεύθυνση: Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου Παλιά Πόλη Ρόδος ή
Γραφεία της ΚΒ εφορείας στην Κω υπόψιν κ Φριστοδούλου Αρτεμις στη
Ρόδο ή κ. Νίκη Μπρουμούτη στην Κω (τηλ. επικοινωνίας: 2241043791) εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της
καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) και του ΤΠ.ΠΟ.Σ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Τπηρεσίας (από 20/5/2011
έως26/5/2011).

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98%CE%93-9%CE%9B

Σχολιάστε

1 ΠΕ Αρχαιολόγος, 3 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες – ΛΣΤ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ. Φ555/Ζ/ΛΣΤ/3209)

Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ555/Ζ/ΛΣΤ/3209
Ημερομηνία Έκδοσης: 19/05/2011
ΑΔΑ 4ΑΘΘΓ-3Φ
Φορέας Έκδοσης: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Θέμα: Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Τ. 2011ΣΕ01480078 «Ανάδειξη Προϊστορικών Τύμβων στο Στενό, Δ.Δ. Νυδριού, Δ. Ελλομένου, Ν. Λευκάδας»

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών έκαστος με δυνατότητα παράτασης εξαρτώμενη από την πορεία των εργασιών και τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου:
Ειδικότητες:
 ΠΕ Αρχαιολόγος, Aρ. θέσεων: 1,
– ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης, Aρ. θέσεων: 3
Έδρα απασχόλησης: Δημοτικό διαμέρισμα Νυδριού Δήμου Λευκάδας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: από 23-05-2011 έως και 27-05-2011

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο: http://digitallibrary.yppo.gr/

Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες: http://digitallibrary.yppo.gr/

Σχολιάστε

35 θέσεις στην 4η ΕΒΑ Ρόδου

31 ΔΕ Ημερήσιοι φύλακες

2 ΔΕ Νυχτοφύλακες

2 ΥΕ Καθαριστές

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ: Λήψη Αρχείου

Σχολιάστε

6 Πωλητές στο ΤΑΠ Ρόδου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αρ.
ΙΟΙΚ/Α2596/21-3-11 (ΣΟΧ 1/2011) ανακοίνωσης του
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού:
6 πωλητών για 8 μήνες

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε δυο τοπικές εφημερίδες της Ρόδου και θα αναρτηθεί
στο χώρο ανακοινώσεων της 4 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια μέρα μετά την τελευταία δημοσίευση στις
εφημερίδες και ισχύει για δέκα (10) μέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό   ΣΟΧ.1
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΤΑΠΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚ Ν ΠΟΡ Ν ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙ ΣΕ Ν, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, Τ.Κ. 10564 –
Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Μπάκνη (τηλ. επικ.: 210-3722579).
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και στο πρωτόκολλο της 4
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην οδό Ιπποτών Π. Πόλη Ρόδος από 9.00 έως 13.00.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 4 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην οδό Ιπποτών, Π. Πόλη Ρόδος.-

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ  http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%98%CE%93-8%CE%97

Σχολιάστε

9 Ειδικευμένοι εργάτες για τον Αρχαιολογικό Χώρο Σταγείρων

πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Στερέωση-αποκατάσταση κτιρίων κατοικίας,
ιερού και εργαστηρίων βορείου λόφου Αρχαίων Σταγείρων» του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού
Χώρου Σταγείρων», για τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου:
Ειδικότητα Αριθμός
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών για
αναστηλωτικές-οικοδομικές εργασίες
έξι (6)
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα
συνημμένα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την
επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ και της
καταχώρησης στους διαδικτυακούς κόμβους (ιστοσελίδα) ‘ιαύγεια. (www.diavgeia.gov.gr) και στο
ΥΠΠΟΤ (www.yppo.gr) την 19-4-2011.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 21-4-2011 έως και 29-4-2011 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να
έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 9:00π.μ –
13:00μ.μ, στα γραφεία της Γραμματείας της ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, Μ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, όπου
διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση σε
περισσότερες από μια ειδικότητες θα πρέπει να ορίσουν την προτίμηση τους κατά σειρά
προτεραιότητας

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%A5%CE%93-%CE%A1%CE%93

και

πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου « Εγκαταστάσεις υποδοχής επισκεπτών»του
έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Σταγείρων» για τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης.:
Ειδικότητα Αριθμός
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες για
αναστηλωτικές – οικοδομικές εργασίες
τρεις (3)
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα
δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ και της καταχώρησης στους
διαδικτυακούς κόμβους (ιστοσελίδα) ‘ιαύγεια. (www.diavgeia.gov.gr) και ΥΠΠΟΤ (www.yppo.gr)την
19-4-2011 .
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 21-4-11 έως και 29-4-2011 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει
πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 9:00π.μ –
13:00μ.μ, στα γραφεία της Γραμματείας της ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, Μ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, όπου
διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση σε
περισσότερες από μια ειδικότητες θα πρέπει να ορίσουν την προτίμηση τους κατά σειρά
προτεραιότητας.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%A5%CE%93-%CE%A74

Σχολιάστε

3 Θέσεις τεχνιτών στη Χαλκιδική ΙΣΤ ΕΠΚΑ

πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Κέλυφος προστασίας και ανάδειξης τμήματος
αρχαίου νεκροταφείου Ακάνθου Χαλκιδικής» για δυόμισι (2,5) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης.:
Ειδικότητα Αριθμός

1 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών τρεις (3)

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση με τα συνημμένα
δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ και της καταχώρησης στους
διαδικτυακούς κόμβους (ιστοσελίδα) ‘ιαύγεια. (www.diavgeia.gov.gr) και ΥΠΠΟΤ (www.yppo.gr)την
19-4-2011 .
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 21-4-2011 έως και 29-4-2011 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει
πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 9:00π.μ –
13:00μ.μ, στα γραφεία της Γραμματείας της ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, Μ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, όπου
διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση σε
περισσότερες από μια ειδικότητες θα πρέπει να ορίσουν την προτίμηση τους κατά σειρά
προτεραιότητας.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%A5%CE%93-77

Σχολιάστε

Αρέσει σε %d bloggers: